Pages Navigation Menu

Mit religiøse livs

Mit religiøse livs

Jeg har altid været interesseret i det spirituelle. Den der tanke om, at vi ikke forstår alle de dimensioner, verden rent faktisk er en del af, fascinerer mig. Efter min mening er videnskabens hovmodige overlegenhed alt for dominerende i de fleste menneskers verdensforståelse. Vi har glemt respekten for naturen, respekten for det vi ikke forstår ….ja, respekten for vores klode. Jeg håber, at en stigende tendens inden for inter-religiøst samarbejde kan være med til at udviske denne form for misforstået moraliseren. Fra barnsben har jeg vidst, at der er mere mellem himmel og jord end som så. Jeg fik min første religiøse (spirituelle, om I vil) oplevelse til min farmors begravelse. Jeg var kun 8 år da hun døde, men som jeg sad der på kirkebænken mellem mine forældre, kunne jeg tydeligt mærke hendes nærvær. Jeg forstod, at hun havde fundet den helt særlige fred, som hun i sit lange sygdomsforløb havde ønsket sig. Jeg kunne mærke hendes varme udstråling, og jeg kommunikerede med hende inde i mig selv – mens alle andre sad dybt forankrede i deres sorg. Denne oplevelse tog jeg med mig i mit senere barneliv, teenageliv og nu voksenliv. Min generelle tilgang til livet er open-mindet, hollistisk og positiv. Jeg tror på det enkelte menneskes helt særlige rolle i det kosmiske system, og jeg tror på at respekt og kærlighed er de universelle faktorer, der binder os mennesker sammen. Denne filosofi har jeg tænkt mig at tage med mig i mit virke – både arbejdsmæssigt, familiært og følelsesmæssigt. Jo flere vi er, des bedre er det! Glæde og positivitet smitter – det samme gør respekt for hinanden. Lad os sammen starte en kædereaktion af positive følelser, så  alle uanset religion og åndelig overbevisning, kan mærke sammenholdet!

(Visited 97 times, 1 visits today)