Pages Navigation Menu

New Age religion er fascinerende

New age religion kan ikke defineres på samme måde som de mere gængse religioner. Der er mere tale om en fællesbetegnelse for terapiformer og grupper af personer end en egentlig religion. Tilhængerne af new age religion søger spirituel og personlig udvikling. Dette gøres ikke gennem slavisk at følge en enkelt religion, men derimod står det den enkelte tilhænger frit for at kombinere forskellige religioners forestillinger, hellige skrifter og metoder for at opnå denne udvikling. Derfor bliver new age også nogle gange sammenlignet med et religiøst tag-selv-bord. New age har også sin egen new age musik. Musikken kan kendetegnes ved, at det er skabt til terapeutiske formål som eksempelvis stressbehandling, meditation, afslapning eller simpelthen for at fremme den kreative inspiration. Blandt andet er cd´erne med Stressless meget populære. New age bliver ofte kombineret med både new age musik og yoga....

Læs mere