Pages Navigation Menu

Mit religiøse livs

Jeg har altid været interesseret i det spirituelle. Den der tanke om, at vi ikke forstår alle de dimensioner, verden rent faktisk er en del af, fascinerer mig. Efter min mening er videnskabens hovmodige overlegenhed alt for dominerende i de fleste menneskers verdensforståelse. Vi har glemt respekten for naturen, respekten for det vi ikke forstår ….ja, respekten for vores klode. Jeg håber, at en stigende tendens inden for inter-religiøst samarbejde kan være med til at udviske denne form for misforstået moraliseren. Fra barnsben har jeg vidst, at der er mere mellem himmel og jord end som så. Jeg fik min første religiøse (spirituelle, om I vil) oplevelse til min farmors begravelse. Jeg var kun 8 år da hun døde, men som jeg sad der på kirkebænken mellem mine forældre, kunne jeg tydeligt mærke hendes nærvær. Jeg forstod, at hun...

Læs mere